“sidebar.php” RAZOČARANI OTAC - TEŠKO JE BITI DOBAR OTAC

TEŠKO JE BITI DOBAR OTAC

Ovo je Božije iskušenje .....

04.08.2008.

RAZOČARANI OTAC

NAJTEŽE JE BITI DOBAR OTAC??
Kad se je rodila moja prva kćerka i počela plakati brez prestanka, želio sam si: Kad bi bar znala govoriti,  da mi reče šta je problem! Sad kada imam troje djece i njihove želje i govor je teško i nemoguće ustaviti, pa ponekad i pomislam da mi je žao da uopšte i znaju govoriti. Odgovaranju i svađi nejma kraja? I kad sam nekako čisto van sebe sjetim se stare izreke i riječi rahmetli moje majke: ''Vidjet ćeš i shvatiti tek tada kad budeš imao svoju djecu''. Draga moja majko potpunama si bila u pravu i žao mi je i za svaku suzu ako si nekad pustila zbog mene, i nadam se da nije ovo kletva ili nedaj Bože suza tvoja ili neka kazna što ja sada trenutno doživljavam. Svjestan sam da je cijeli naš život Božije iskušenje i ja sam sada na velikom Božijem iskušenju ali SABUR i ništa drugo! Kažu strpljenje je Božija krema ili recimo mast, samo siromak je onaj ko se maže sa njom!

Moramo priznati, roditelj je najteži zanat na svijetu i radimo ga brez instrukcija ikakvi, brez prakse, brez ispita ali diplome. Malo nas je život sam pripremio i naučio, malo smo preuzeli odgoj naših roditelja, iako smo kao djeca u ljutnji obećavali da će mo mi biti bar malo drugačiji  '' kad budem ja imao djecu...''  Največ se naučimo na svojim greškama ali treba Boga moliti da ne budu te naše greške katastrofalne. I ako imamo malo sreće da imamo brata, sestru, prijatelja ili nekoga ko ima več djecu i da su djeca starija nego naša ili recimo djeca sa većim problemima .... pa se malo utješimo kada čujemo za njihove probleme ili kako treba biti strpljiv i da samo dođe sve na svoje?

Puno je zabrinutih roditelja i puno je onih koje svoje probleme profesionalno skrivaju i lažejo ne samo sebe več i druge kako su njihova djeca dobra, zlatna a u stvarnosti su još gora i nego što bi si sami mislili. Mala djeca mala briga, velika djeca velika briga .... ili mala djeca piju mlijeko a velika krv roditelju. Nadam se da će moje kćerke, kada budu same mame vidjeti i shvatiti da trenutna njihova razmišljanja i njihove optužbe so za '' NE DAJ BOŽE NIKOM DA TO DOŽIVI''

Julija davne 1990 se je rodila moja prva kćerka, da bi jednu godinu poslije decembra 1991 rodila se druga kćerka i leta 2001 sin. Prvo dijete kažu da te najviše razveseli ali i to isto djete kažu da te najviše i razočara? Kod mene je trenutno to upravo tako! 1990 veselje i sve naj naj, da bi 2008 sad kad je ta kćerka punoljetna i ima 18 razočarala me košto nikad nikada u životu!
I ona je poslovica  istinita sve što više imaju gora su i neposlušnija, ili što si bolji do njih oni su slabiji do tebe!